Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Belangrijke informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid

Ons beleid van orderuitvoering heeft als doelstelling dat het best mogelijke resultaat wordt gehaald voor onze cliënten, waarbij de volgende aspecten in meer of mindere mate van belang kunnen zijn:

Prijs van een financieel instrument;

De uitvoeringskosten;

De snelheid;

De waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling;

De omvang;

De aard;

Alle andere voor de uitvoering van de order relevante aspecten, zoals het serviceniveau, de kennis en ervaring van de orderuitvoerende instantie.

Om onze orders uit te voeren heeft Stroeve Lemberger met u een Depotbank uitgekozen. De aspecten die ten grondslag liggen aan de selectie zijn, naast reeds bestaande of aangegane overeenkomsten, o.a. de kwaliteit van het uitvoeren van orders. Deze kwaliteit leidt tot “best execution” o.a. rekening houdend met: de uitvoeringskosten, prijs van een financieel instrument, de snelheid en waarschijnlijkheid van uitvoering.

Bijgevoegd treft u eveneens het orderuitvoeringsbeleid van uw Depotbank aan. Jaarlijks beoordelen wij of het orderuitvoeringsbeleid van de Depotbank nog steeds leidt tot het best mogelijke resultaat voor onze cliënten. Tevens controleren wij jaarlijks of de Depotbank het door hun afgegeven beleid naar behoren opvolgt. De Depotbank heeft zelf een verantwoordelijkheid uit hoofde van de MiFID betreffende het orderuitvoeringsbeleid (leidend tot “best execution”).

Stroeve Lemberger
Neem contact op met Stroeve Lemberger.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31 (0)294 492 592 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen