Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Een mooi moment om in te stappen?

Een mooi moment om in te stappen?

Beleggers zijn net als mensen: ze zijn geprogrammeerd om verliezen te voorkomen. Dit instinct werkt bij beleggen vaak contraproductief en zorgt er regelmatig voor dat beleggers vanuit emotie net de verkeerde beslissingen nemen.

De financiële markten zijn voortdurend in beweging en vrijwel altijd zijn er wel ergens ontwikkelingen gaande die potentieel de boel flink kunnen ontwrichten. Wanneer deze ontwikkelingen nieuw zijn, worden ze vaak heel groot gemaakt en zorgen ze voor flinke beroering op de markten. Zodra iedereen er echter bekend mee is, neemt de invloed op de handel snel af. Dat zien we de afgelopen kwartalen bijvoorbeeld bij de brexit en de handelsoorlog tussen de VS en China.

Be greedy, when others are fearfull.

Warren Buffet

Om te voorkomen dat een flinke beursdaling de waarde van de portefeuille raakt, proberen beleggers voortdurend de toekomst te voorspellen en in te schatten waar het gevaar dreigt. Beleggers baseren zich daarbij vaak op hun onderbuikgevoel, hetgeen vaak gevormd wordt door nieuws uit de media. Deze is echter een slechte raadgever, want daar wordt doorgaans vooral ‘oud nieuws’ gemeld. Nieuws dat al lang door de markt is verwerkt. Hierdoor is de timing van aan- en verkoopbeslissingen vaak verkeerd. Verreweg de meeste (actieve) beleggers halen dan ook bij lange na niet het rendement van de markt.

Op dit moment is de gemiddelde marktverwachting van beleggers ronduit negatief. Week in, week uit worden ze om de oren geslagen met berichten over een harde brexit en vastzittende onderhandelingen tussen China en de VS omtrent nieuwe handelsafspraken. Deze geopolitieke zaken hebben uiteraard een negatieve invloed op de economische groei op korte termijn en dat zien we duidelijk terug in de actuele macro-economische cijfers en verwachtingen. Veel bedrijven maken pas op de plaats in afwachting van meer duidelijkheid. De vooruitzichten op langere termijn worden echter niet aangetast. Sterker nog, als gevolg van deze afwachtende periode, zal straks waarschijnlijk een flinke economische inhaalslag plaatsvinden.

Het risico op een diepe, langdurige recessie of financiële crisis is daarbij niet heel groot. Daarvoor dienen we veel meer te kijken naar meer fundamentele zaken als benutting van de productie-capaciteit, innovatie, beschikbaarheid van kapitaal, eventuele schaarste van goederen en arbeid (=> inflatie), betaalbaarheid van de schulden, consumentenvertrouwen, etc., maar daar is niet veel aan de hand.

Beleggers hebben in grote aantallen voorgesorteerd op een periode van lage economische groei en tegenvallende winstontwikkeling. De risico’s in portefeuilles zijn teruggebracht in afwachting van een correctie op de beurs. De logica zegt immers dat een stagnerende winstontwikkeling zich zou moeten vertalen in lagere aandelenkoersen. Veel beleggers beginnen zich inmiddels echter af te vragen of deze correctie zich nog wel zal aandienen? We zien al ruim anderhalf jaar dat aandelenkoersen niet gestegen zijn en per saldo zijwaarts bewegen. Er dient zich, behalve het vierde kwartaal 2018, dus niet echt een moment aan om weer opnieuw goedkoper in te stappen. Wat nu als straks de problemen naar de achtergrond verdwijnen en de markt aan een nieuwe stijging begint?

Uiteindelijk verdwijnen geopolitieke zaken, als een handelsoorlog of een brexit, altijd weer naar de achtergrond. Er wordt bijvoorbeeld overeenstemming bereikt door de verschillende partijen, maar het is ook mogelijk dat de markt z’n weg rondom deze conflicten heeft gevonden. Vergeet daarbij namelijk niet dat Trump, met zijn ‘America first’-beleid, met veel andere regio’s (o.a. Mexico, Canada, Japan, Europa etc.) al prima deals heeft gesloten en dat ook China niet stil zit en druk nieuwe handelsroutes aan het opzetten is.

Op het moment dat dit zich gaat vertalen in gunstigere economische vooruitzichten, zullen de investeringen weer op gang komen, verbeteren de winstvooruitzichten en zullen beleggers de aandelenweging weer gaan verhogen. Dan kan het best wel weer eens heel hard gaan. Al met al is een periode met flinke zorgen en negatief sentiment, denk aan het gezegde “het is prettig kopen van nerveuze mensen”, dikwijls een mooi moment om in aandelen te stappen.

Martin de Boer
Neem contact op met Martin de Boer.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 571 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen